[1954 - 1959] - [1960-1961] - [1962-1966] - [1967-1979] - [1980-1989] - [1990-1999] - [2000-2010]

113

Ήσυχες μέρες του Αυγούστου

Ήσυχες μέρες του Αυγούστου

08/11/1991

Νικόλαος Γκούφας

114

Ζωή Χαρισάμενη

Ζωή Χαρισάμενη

1993

Μάρκος

115

Το βλέμμα του Οδυσσέα

Το βλέμμα του Οδυσσέα

1995

ταξιτζής

116

Όλα Είναι Δρόμος

Όλα Είναι Δρόμος

1998

Αντώνης (θηροφύλακας)

117

Το Αίνιγμα

Το Αίνιγμα

1998

Λίνος και Θανάσης